Polityka Prywatności

 

1.

Właścicielem serwisu www.rudakmed.pl jest firma: SPECJALISTYCZNE PRZYCHODNIE MEDYCYNY RODZINNEJ RUDAK MED SP. Z O.O. REGON: 871555309 NIP: 9562054164 KRS: 0000020740

2.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma RUDAK MED SP Z O. O. adres wykonywania działalności: Podgórska 24a, 87-100, Toruń, zwany dalej „Administratorem”.

3.

Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:

a) otrzymaniem informacji na temat aktualnej oferty Przychodni Specjalistycznej i Pracowni Rehabilitacji wyżej wymienionego Administratora.
b) zamówieniem recepty online do osobistego odbioru w Przychodni Specjalistycznej Rudak Med wyżej wymienionego Administratora

4.

W związku z tym, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w formularzach kontaktowych  dotyczących aktualnej oferty i recept wymienionych w punkcie 3, dane te to np. imię i nazwisko, nr telefonu oraz e-mail kontaktowy.

5.

Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b)zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c)merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6.

W celu obsługi wszelkiej korespondencji Administrator przekazuje Twoje dane innym podmiotom, takim jak np.

  • firmy kurierskie i pocztowe (w celu dostarczenia pism)

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

7.

Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:

  • obsłużyć Twoje zapytanie
  • dostarczyć Ci receptę (odbiór osobisty)
  • komfortowo realizować proces leczenia

8.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w przypadkach gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy przesłać Administratorowi odpowiednią wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@rudak-med.pl.  Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Zasady związane z realizacją wskazanych praw zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO

9.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10.

Chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w serwisie? Napisz na sekretariat@rudak-med.pl

 

Pliki cookies

 

1.

Serwis rudakmed.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub podmiotów trzecich.

2.

Serwis wykorzystuje cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe (przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na serwisie).

3.

Przy pierwszej wizycie na serwisie zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony o zgodę na ich przetwarzanie.

4.

Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji „Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.

5.

Cookies są wykorzystywane, aby strona działała prawidłowo, a także do celów analitycznych, w tym:

  • badania statystyk serwisu,
  • rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego.