Badania diagnostyczne

USG tarczycy150 zł

USG jamy brzusznej150 zł

Holter ciśnieniowy (24 h)150 zł

Holter EKG (24 h)150 zł

Próba wysiłkowa150 zł

Echo serca150 zł

Badanie okulistyczne dla kierowców i kandydatów na kierowców160 zł

Komputerowe badanie pola widzenia (2 oczu)100 zł

Tomografia optyczna SOCT (1 oko)75 zł

Tomografia optyczna SOCT (2 oczu)150 zł

Fibroscan270 zł

Badania laboratoryjne

AFP50 zł

Alloprzeciwciała odpornościowe20 zł

ALP fosf. alk10 zł

ANA1p/c przesiewowo60 zł

ANA2 Bis wynik dodatni200 zł

APTT10 zł

ASO10 zł

ATG40 zł

ATPO50 zł

ALAT10 zł

Amylaza w moczu10 zł

Amylaza w surowicy10 zł

Androstedion40 zł

ASPAT10 zł

Anty trombina III-AT340 zł

Albuminy15 zł

Białko całkowite10 zł

Białko w moczu10 zł

Bilirubina bezp.10 zł

Bilirubina całk.10 zł

Borelioza IgG60 zł

Borelioza IgM60 zł

Bruceloza (OA)20 zł

Bruceloza (OWD)20 zł

CPK kinaza keratynowa20 zł

CA 19-950 zł

CA 15-380 zł

CA 12550 zł

CEA50 zł

CRP20 zł

Cholesterol całkowity10 zł

Cholesterol HDL10 zł

Cytomegalia CMV IgM jakościowo40 zł

Cytomegalia CMV IgG jakościowo40 zł

C-peptyd50 zł

Celiakia dzieci EMA IgA60 zł

Celiakia dzieci TGA IgA45 zł

Celiakia dzieci gluten30 zł

DHEA-s40 zł

D-dimery40 zł

Digoksina50 zł

EPEC posiew kału80 zł

Estradiol30 zł

Elektrolity (Na, K, Cl)15 zł

FSH30 zł

Ferrytyna30 zł

Fosfor w surowicy10 zł

Fibrynogen20 zł

Fruktozamina30 zł

Fosfataza kwaśna15 zł

FT325 zł

FT425 zł

GFR10 zł

GGTP10 zł

Glista p/c IgG70 zł

Glukoza10 zł

Glikemia-krzywa cukrowa20 zł

Grupa krwi+Rh30 zł

HBA1c40 zł

HBs p/c40 zł

HBS Ag40 zł

HBG 535 zł

HCV-p/c30 zł

Helicobacter pylori IgG30 zł

HIV-Ag30 zł

Homocysteina60 zł

HCG total40 zł

HCG Beta40 zł

Insulina30 zł

IgA calkowite35 zł

IgA p/c przeciw tranglutaminozie tkankowej w IgA65 zł

IgE całkowite35 zł

IgE specyficzne-pojedyncze alergeny40 zł

IgE specyficzne-mix inhalacyjny45 zł

IgE specyficzne-mix pokarmowy45 zł

Kał helicobacter w kale60 zł

Kał test na krew utajoną20 zł

Kał-pasożyty20 zł

Kał test na lambie30 zł

Kał na nosicielstwo EPEC u dzieci do 3 lat40 zł

Kał na posiew dorośli50 zł

Karbamezapina40 zł

Kortyzol30 zł

Kreatynina w surowicy10 zł

Kwas foliowy30 zł

Kwas moczowy10 zł

Krioglobuliny10 zł

Komórki LE25 zł

Kwas wanilino-migdałowy w moczu (DZM)80 zł

LDH15 zł

LDL-cholesterol (direct)10 zł

Leukocyty i płytki krwi10 zł

Leukocyty i rozmaz mikroskopowy manualny10 zł

LH40 zł

Lipaza20 zł

Lipidogram20 zł

Liczba Addisa15 zł

Magnez10 zł

Mocz badanie ogólne10 zł

Mikroalbumina w moczu20 zł

Mocznik10 zł

Mononukleoza test30 zł

Morfologia SDiff10 zł

Morfologia z rozmazem mikroskopowym manualnym15 zł

Mycoplasma pneumoniae IgM35 zł

Mukoproteidy15 zł

OB10 zł

PRL20 zł

Proteinogram (+białko całkowite)20 zł

PSA całkowite30 zł

PT+INR10 zł

Płytki krwi10 zł

PRO-BNP65 zł

Pneumocystoza90 zł

Pobranie materiału5 zł

Podanie glukozy5 zł

Posiew moczu ujemny10 zł

Posiew moczu dodatni30 zł

Posiew moczu dodatni 230 zł

Posiew moczu dodatni 330 zł

Potas10 zł

Progesteron20 zł

Próba tymolowa10 zł

Przeciwciała anty Rh20 zł

Przeciwciała anty TPO50 zł

Przeciwciała anty TG30 zł

Przeciwciała TRAB60 zł

Przeciwciała ACCP65 zł

Peptyd natriuretyczny100 zł

P/ciała p/jadrowe (ANA)55 zł

RF10 zł

Retikulocyty10 zł

Różyczka IgG25 zł

Różyczka IgM40 zł

SARS CoV2 p/c IgG100 zł

Sód10 zł

TIBC30 zł

TRAB p/c p.receptorom TSH60 zł

TSAT stopień wysycenia Transferyny (saturacja transferyny)40 zł

TSH30 zł

Testosteron30 zł

Toxoplazma IgG30 zł

Toxoplazma IgM30 zł

Toxocaroza100 zł

Trójglicerydy10 zł

T325 zł

T425 zł

Test Waalera-Rosego20 zł

Transglutaminaza tkankowa-p/ciała TGA IgG40 zł

Transglutaminaza tkankowa-p/ciała TGA IgM40 zł

UIBC20 zł

VLSE/C6p/ciała160 zł

WR10 zł

Wapń10 zł

Wapń zjonizowany50 zł

Witamina B1230 zł

Witamina D3 (250H)50 zł

Wymaz z nosa dodatni 240 zł

Wymaz z gardła ujemny30 zł

Wymaz z gardła dodatni30 zł

Wskaźnik protrombinowy10 zł

Żelazo10 zł

Porady specjalistyczne

Porada dermatologiczna150 zł

Porada endokrynologiczna150 zł

Porada w zakresie chorób zakaźnych150 zł

Porada kardiologiczna150 zł

Porada okulistyczna200 zł

Porada otolaryngologiczna150 zł

Fizjoterapia

FIZYKOTERAPIA

Laser skaner18 zł

Laser wysokoenergetyczny30 zł

Pole magnetyczne18 zł

Ultradźwięki18 zł

Ultrafonoforeza z lekiem pacjenta18 zł

Galwanizacja18 zł

Jonoforeza z lekiem pacjenta18 zł

Diadynamik18 zł

Interdyn18 zł

Prądy TENS18 zł

Prądy Träberta18 zł

Elektrostymulacja18 zł

Tonoliza18 zł

Prądy Kotza18 zł

Krioterapia miejscowa18 zł

Sollux18 zł

Lampa Bioptron18 zł

Terapia skojarzona18 zł

FALA UDERZENIOWA

Fala uderzeniowa130 zł

Fala uderzeniowa – 3 zabiegi350 zł

Fala uderzeniowa – 5 zabiegów550 zł

Ostroga piętowa400 zł

(Fala uderzeniowa - 3 zabiegi

+ Terapia tkanek miękkich - 1 zabieg)

KINEZYTERAPIA

Ćwiczenia indywidualne z terapeutą 45'100 zł

Ćwiczenia ogólnorozciągające 45'100 zł

Ćwiczenia „Zdrowy kręgosłup” 45'100 zł

Trening funkcjonalny 45'100 zł

Ćwiczenia dla osób aktywnych sportowo 45'100 zł

(przygotowanie do sezonu)

Ćwiczenia na przyrządach 30'50 zł

(rower, orbitrek, bieżnia, stepper)

Funkcjonalna terapia skoliozy 45'100 zł

Ćwiczenia indywidualne z terapeutą 60' - 3 zabiegi200 zł

Ćwiczenia indywidualne z terapeutą 60' - 5 zbiegów300 zł

Ćwiczenia indywidualne z terapeutą 60' - 10 zabiegów700 zł

ĆWICZENIA METODĄ BOBATH

Ćwiczenia metodą Bobath 45'45 zł

Ćwiczenia metodą Bobath – 5 spotkań199 zł

Ćwiczenia metodą Bobath – 10 spotkań299 zł

Ćwiczenia metodą PNF 45'100 zł

REHABILTACJA DOMOWA

Rehabilitacja w domu pacjenta poza Toruniem250 zł

Rehabilitacja w domu pacjenta na terenie Torunia200 zł

OSTEOPATIA

Osteopatia do 60'150 zł

TERAPIA MANUALNA

Terapia czaszkowo-krzyżowa 60'150 zł

Terapia manualna tkanek miękkich 60'150 zł

Terapia manualna tkanek miękkich 60' - 3 zabiegi350 zł

Terapia manualna tkanek miękkich 60' - 5 zabiegów600 zł

Terapia manualna tkanek miękkich 60' - 10 zabiegów1200 zł

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Konsultacja fizjoterapeutyczna do 45'100 zł

SUCHE IGŁOWANIE

Suche igłowanie 30 - 40'60 zł

MASAŻE

Masaż klasyczny całościowy (całego ciała) 60'140 zł

Masaż klasyczny całościowy (kręgosłupa) 30'70 zł

Masaż klasyczny częściowy (np. odcinka szyjnego, lędźwiowo – krzyżowego) 15'50 zł

Drenaż limfatyczny – częściowy 60'150 zł

Drenaż limfatyczny – częściowy 30'70 zł

Masaż relaksacyjny – całościowy 60'130 zł

Masaż relaksacyjny – częściowy 30'70 zł

Masaż sportowy 30'70 zł

Masaż klasyczny całościowy (kręgosłupa) 30' - 3 zabiegi180 zł

Masaż klasyczny całościowy (kręgosłupa) 30' - 5 zabiegów300 zł

Masaż klasyczny całościowy (kręgosłupa) 30' - 10 zabiegów600 zł

KINESIOLOGY TAPING

Kinesiology Taping (plastry)40 zł

Kinesiology Taping z plastrem pacjenta20 zł

Kinesiology Taping sztywny (plastry)40 zł

10% zniżki dla emerytów i rencistów (za okazaniem ważnej legitymacji)

10% zniżki przy wykupieniu pełnego (dziesięciodniowego) cyklu zabiegowego*

* zniżki nie łączą się