Badania diagnostyczne

USG tarczycy150 zł

USG jamy brzusznej150 zł

Holter ciśnieniowy (24 h)150 zł

Holter EKG (24 h)150 zł

Próba wysiłkowa150 zł

Echo serca150 zł

Badanie okulistyczne dla kierowców i kandydatów na kierowców160 zł

Komputerowe badanie pola widzenia (2 oczu)100 zł

Tomografia optyczna SOCT (1 oko)75 zł

Tomografia optyczna SOCT (2 oczu)150 zł

Badania laboratoryjne

HEMATOLOGIA

OB6 zł

Morfologia całk. Z analizatora + płytki8 zł

Morfologia z rozmazem mikroskopowym8 zł

Leukocyty8 zł

Leukocyty i płytki krwi8 zł

Leukocyty i rozmaz mikroskopowy8 zł

Leukocyty i rozmaz mikroskopowy8 zł

Płytki krwi8 zł

Retikulocyty8 zł

Odporność osmotyczna8 zł

KOAGULOLOGIA

Czas krwawienia i krzepnięcia8 zł

Wskaźnik protrombinowy8 zł

ANALITYKA

Mocz- badanie ogólne8 zł

Mocz- glukoza (ilościowo) i acetony8 zł

Mocz- liczba Addisa8 zł

Kał- pasożyty10 zł

Kał- krew utajona20 zł

Badanie ogólne kału (w tym krew utajona)20 zł

Badanie płynu stawowego10 zł

CHEMIA KLINICZNA

Glukoza8 zł

Cholesterol całkowity8 zł

Cholesterol HDL8 zł

Trójglicerydy8 zł

Lipidogram (chol., HDL, trójglic., test opt.)20 zł

Elektrolity (Na+K+Cl)10 zł

Transaminazy (AspAt+AlAt)8 zł

Mocznik (surowica/mocz)8 zł

Kreatynina (surowica/mocz)6 zł

Kwas moczowy6 zł

Bilirubina całkowita6 zł

APTT- czas KK8 zł

Fosfataza zasadowa6 zł

Białko całkowite6 zł

Żelazo6 zł

Amylaza (surowica/mocz)8 zł

Wapń całkowity (surowica/mocz)6 zł

Proteinogram (elektroforeza białek)10 zł

Fosfor nieograniczony6 zł

GGTP8 zł

TIBC8 zł

Bilirubina bezpośredia6 zł

Wapń zjonizowany8 zł

BADANIA SEROLOGICZNE

ASO10 zł

Czynnik reumatoidalny (RF)10 zł

Białko ostrej fazy (CRP)20 zł

VDRL (WR)10 zł

Helicobacter pylori (płatne)30 zł

TSH20 zł

Fosfataza kwaśna10 zł

PRL (prolaktyna)26 zł

Pneumocystoza50 zł

BADANIA CAŁKOWICIE ODPŁATNE

Magnez8 zł

Próba tymolowa6 zł

Mukoproteidy12 zł

Ft425 zł

T325 zł

T425 zł

Lipaza10 zł

Fruktozamina12 zł

LDH8 zł

CPK14 zł

Fibrynogen14 zł

Antygen HBs15 zł

Antygen HBs (test potwierdzenia)15 zł

Antygen Hbe40 zł

Przeciwciała anty Habe Ag41 zł

Przeciwciała anty HBs31 zł

Przeciwciała anty HBc tootal30 zł

Przeciwciała anty HBc-IgM61 zł

Przeciwciała anty HCV32 zł

Przeciwciała anty HCV-IgM32 zł

Przeciwciała anty HAV-IgM62 zł

Przeciwciała anty HIV20 zł

Cytomegalia-IgG32 zł

Cytomegalia-IgM40 zł

Kortyzol33 zł

Testosteron26 zł

Różyczka-IgG (oznaczenia jakościowe)22 zł

Różyczka-IgM30 zł

Toksoplazmoza (OIF)25 zł

Toksoplazmoza-IgG (test immunoenzymatyczny)25 zł

Toksoplazmoza-IgM (test immunoenzymatyczny)35 zł

Bruceloza (OA)10 zł

Bruceloza (OWD)20 zł

Myceplazmoza-IgM (test immunoenzymatyczny)30 zł

Munonukleoza15 zł

Helicobacter pyroli-IgM30 zł

Badanie serologiczne w kierunku pałeczek Salmonella Typhi I Salmonella Paratyphia (OA)50 zł

Badanie serologiczne w kierunku pałeczek Salmonella Typhi I Salmonella Paratyphia (OHB)30 zł

Ksztusiec-IgG (test immunoenzymatyczny)35 zł

Krztusiec-IgM (test immunoenzymatyczny)35 zł

Krztusiec-IgA (test immunoenzymatyczny)35 zł

Fosfataza kwaśna sterczowa10 zł

PSA30 zł

Grupa I Rh30 zł

P/ciała30 zł

Posiew bakteriologiczny moczy + antybiogram20 zł

Wymaz z gardła I antybiogram30 zł

FSH30 zł

Progresteron25 zł

LH30 zł

MARKERY (Ca żołądka i okrężnicy)

Ca 119,935 zł

CEA25 zł

Ca jajnik 12525 zł

INNE

C-peptyd45 zł

Poziom ferrytyny30 zł

Poziom Vit. B12 w surowicy26 zł

HBA1C30 zł

Toxocaroza80 zł

Kał na powiew - dorośli45 zł

Kał na posiew - dzieci70 zł

Boreljoza IgM50 zł

Boreljoza IgG50 zł

P/ciała ATPO45 zł

Porady specjalistyczne

Porada dermatologiczna150 zł

Porada endokrynologiczna150 zł

Porada w zakresie chorób zakaźnych150 zł

Porada kardiologiczna150 zł

Wizyta okulistyczna160 zł

Fizjoterapia

FIZYKOTERAPIA

Laser skaner15 zł

Laser wysokoenergetyczny25 zł

Pole magnetyczne15 zł

Ultradźwięki15 zł

Ultrafonoforeza z lekiem pacjenta15 zł

Galwanizacja15 zł

Jonoforeza z lekiem pacjenta15 zł

Diadynamik15 zł

Interdyn15 zł

Prądy TENS15 zł

Prądy Träberta15 zł

Elektrostymulacja15 zł

Tonoliza15 zł

Prądy Kotza15 zł

Krioterapia miejscowa15 zł

Sollux15 zł

Lampa Bioptron15 zł

Terapia skojarzona15 zł

FALA UDERZENIOWA

Fala uderzeniowa130 zł

Fala uderzeniowa – 3 zabiegi350 zł

Fala uderzeniowa – 5 zabiegów550 zł

Ostroga piętowa400 zł

(Fala uderzeniowa - 3 zabiegi

+ Terapia tkanek miękkich - 1 zabieg)

KINEZYTERAPIA

Ćwiczenia indywidualne z terapeutą 45'100 zł

Ćwiczenia ogólnorozciągające 45'100 zł

Ćwiczenia „Zdrowy kręgosłup” 45'100 zł

Trening funkcjonalny 45'100 zł

Ćwiczenia dla osób aktywnych sportowo 45'100 zł

(przygotowanie do sezonu)

Ćwiczenia na przyrządach 30'50 zł

(rower, orbitrek, bieżnia, stepper)

Funkcjonalna terapia skoliozy 60'100 zł

ĆWICZENIA METODĄ BOBATH

Ćwiczenia metodą Bobath 45'45 zł

Ćwiczenia metodą Bobath – 5 spotkań199 zł

Ćwiczenia metodą Bobath – 10 spotkań299 zł

REHABILTACJA DOMOWA

Rehabilitacja w domu pacjenta poza Toruniem200 zł

Rehabilitacja w domu pacjenta na terenie Torunia150 zł

OSTEOPATIA

Osteopatia do 60'140 zł

TERAPIA MANUALNA

Terapia czaszkowo-krzyżowa 60'140 zł

Terapia manualna tkanek miękkich 60'140 zł

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Konsultacja fizjoterapeutyczna do 45'100 zł

SUCHE IGŁOWANIE

Suche igłowanie 30 - 40'50 zł

MASAŻE

Masaż klasyczny całościowy (całego ciała) 60'130 zł

Masaż klasyczny całościowy (kręgosłupa) 30'70 zł

Masaż klasyczny częściowy (np. odcinka szyjnego, lędźwiowo – krzyżowego) 15'50 zł

Drenaż limfatyczny – częściowy 60'150 zł

Drenaż limfatyczny – częściowy 30'70 zł

Masaż relaksacyjny – całościowy 60'130 zł

Masaż relaksacyjny – częściowy 30'70 zł

Masaż sportowy 30'70 zł

KINESIOLOGY TAPING

Kinesiology Taping (plastry)40 zł

Kinesiology Taping z plastrem pacjenta20 zł

Kinesiology Taping sztywny (plastry)40 zł

10% zniżki dla emerytów i rencistów (za okazaniem ważnej legitymacji)

10% zniżki przy wykupieniu pełnego (dziesięciodniowego) cyklu zabiegowego*

* zniżki nie łączą się