Numery telefonów

+48 (56) 654 78 20
 • Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
 • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
+48 (56) 619 69 40
 • Rehabilitacja
+48 (56) 619 69 86
 • Sekretariat
 • Księgowość
 • Dyrekcja
+48 (56) 619 69 87
 • Dermatologia
 • Logopedia
 • USG tarczycy
 • Endokrynologia
 • Diabetolog
+48 (56) 655 02 04
 • Ortopedia dziecięca
 • Kardiologia
 • Badanie słuchu
 • USG jamy brzusznej
 • Laryngologia
 • Choroby zakaźne
503 133 144
 • Okulistyka
+48 696 380 370
 • Dietetyk

Napisz do nas
  Administratorem Państwa danych osobowych są Specjalistyczne Przychodnie Medycyny Rodzinnej Rudak-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Podgórska 24a. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail rudak-med-iod@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania o naszych świadczenia zdrowotnych oraz pozostałych usługach, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

  Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie. Jeżeli na skutek zadanego pytania podejmiemy się świadczenia usług medycznych na Państwa rzecz, to dane będą przechowywane przez okres 20 lat od ostatniego wpisu w Państwa karcie medycznej.

  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym podwykonawcom, w szczególności podmiotowi obsługującemu niniejszy formularz.

  Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Wysłanie do nas wiadomości jest równoznaczne z podaniem swoich danych osobowych. Jeżeli nie chcą Państwo, aby dane te były przez nas przetwarzane – prosimy o niewysyłanie wiadomości. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.